הישגי המשרד

עבירות רכוש

רכוש גנוב והחזקת סם – אי הרשעה! י' הוא בחור נחמד ומופנם, נורמטיבי וללא עבר פלילי. לי' יש תחביב – הוא רוכש זוגות אופניים, משפץ ומוכר אותם. י' רכש בתחנה

עבירות סמים

מגידול – לסיוע העבירה: גידול מעבדת סמים – שונתה לסיוע לגידול. הנסיבות: עבודת חקירה רשלנית ביותר של המשטרה שהובילה להסדר טיעון מקל עבור הנאשם. תוצאה: חודשיים וחצי עבודות שירות. מ'

עבירות נוער

סחר בגראס – אי הרשעה!   העבירה: סחר בסם (קנביס – ריבוי עבירות). הנסיבות: קטין אשר השתמש בקנביס ומכר לחבריו פעמים רבות. תוצאה: תיקון כתב האישום, סיום ההליך ללא הרשעה.

עבירות אלימות

תקיפה – סיום ללא הרשעה עבירה: תקיפה הגורמת חבלה של ממש. נסיבות: עבר נקי, נסיבות אישיות מיוחדות, תסקיר חיובי של שירות המבחן. תוצאה: אי הרשעה ושל"צ (שירות לתועלת הציבור). א'

עבירות מין

 עבירות מין א' הוא בחור צעיר, נבון ומוכשר שעבר מסלול מוכר של לימודים, שירות צבאי מלא ורכישת השכלה גבוהה. לא' אין כל עבר פלילי, הוא ומשפחתו נורמטיביים לחלוטין. א' סובל

עבירות מוסר

סרסרות לזנות העבירה: החזקת סם לשימוש עצמי, סרסרות לזנות, סיוע לניהול מקום לשם זנות. נסיבות: כנגד בחורה צעירה אשר השתתפה בתכנית ריאליטי והתפרסמה, הוגש כתב אישום בגין העבירות הנ"ל. תוצאה:

עבירות תעבורה

ממאסר בפועל לעבודות שירות העבירה: נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח בתוקף. נסיבות: הלקוח הינו עובד זר, אשר נהג ברכב של חברו ללא רישיון כשהוא

שינוי עילת סגירת תיק

שינוי עילת סגירה – מעשה מגונה בקטינה העבירה: מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14. נסיבות: מחדלי חקירה בעבודה המשטרתית, אמה של המתלוננת סותרת את עצמה, הלקוח ללא עבר פלילי. תוצאה:

אסירים

שחרור מוקדם שני ברציפות! העבירה: סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, הטרדת עד. נסיבות: מדובר במאסר שני, כאשר גם במאסר הראשון שוחרר שחרור מוקדם. תוצאה: שוחרר שחרור מוקדם. את ר'