מאמרים של: ran

עבירות סמים

החזקת סם שלא לצריכה עצמית, החזקת כלים לגידול סם שלא לצריכה עצמית – אי הרשעה! העבירה: החזקת סם שלא לצריכה עצמית, החזקת כלים לגידול סם שלא לצריכה עצמית. הנסיבות: בנות

עבירות רכוש

רכוש גנוב והחזקת סם – אי הרשעה! י' הוא בחור נחמד ומופנם, נורמטיבי וללא עבר פלילי. לי' יש תחביב – הוא רוכש זוגות אופניים, משפץ ומוכר אותם. י' רכש בתחנה

עבירות אלימות

אלימות במהלך ההפגנות בבלפור – אי הרשעה! העבירה: תקיפה סתם ואיומים. הנסיבות: המתלונן פרובוקטור "מקצועי", הנאשם נורמטיבי ללא עבר פלילי, כתב האישום תוקן וייחס לנאשם תקיפה בלבד. התוצאה: אי הרשעה,

עבירות מין

 חשד למעשים מגונים בכוח – סגירת התיק ע"י הפרקליטות! העבירה: מעשים מגונים בכוח. הנסיבות: הלקוח מספר שאכן קיים יחסים אך הם היו בהסכמה. תוצאה: סגירת התיק בשלב השימוע.   א'

עבירות מוסר

סרסרות לזנות העבירה: החזקת סם לשימוש עצמי, סרסרות לזנות, סיוע לניהול מקום לשם זנות. נסיבות: כנגד בחורה צעירה אשר השתתפה בתכנית ריאליטי והתפרסמה, הוגש כתב אישום בגין העבירות הנ"ל. תוצאה:

עבירות תעבורה

ממאסר בפועל לעבודות שירות העבירה: נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח בתוקף. נסיבות: הלקוח הינו עובד זר, אשר נהג ברכב של חברו ללא רישיון כשהוא

שינוי עילת סגירת תיק

ביטול רישום משטרתי העבירה:  חשד לסחר בסמים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, החזקת רכוש חשוד כגנוב והחזקת סכין.   הנסיבות: עבר פלילי נקי, רצון להוציא דרכון פורטוגלי, אין ראיות כלל נגד

אסירים

שחרור מוקדם שני ברציפות! העבירה: סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, הטרדת עד. נסיבות: מדובר במאסר שני, כאשר גם במאסר הראשון שוחרר שחרור מוקדם. תוצאה: שוחרר שחרור מוקדם. את ר'

חנינות

הסמכות להעניק חנינה בישראל נתונה לנשיא המדינה ולו מרחב הכרעה עצמאי. כל אדם יכול ורשאי לפנות לנשיא המדינה ולבקש כי תבחן בקשתו להתערבות הנשיא בעניינו – בין אם מדובר באסיר,

עיכוב הליכים

בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני מתן הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט הפלילי. השיקולים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה