הישגי המשרד

עבירות רכוש

רכוש גנוב והחזקת סם – אי הרשעה! י' הוא בחור נחמד ומופנם, נורמטיבי וללא עבר פלילי. לי' יש תחביב – הוא רוכש זוגות אופניים, משפץ ומוכר אותם. י' רכש בתחנה

עבירות סמים

שימוש עצמי בסמים – אי הרשעה למרות חוסר שיתוף פעולה עם שירות המבחן עבירה: שימוש עצמי בסמים. נסיבות: קטין, ללא עבר פלילי, לא שיתף פעולה עם שירות המבחן ולכן לא

עבירות נוער

סחר בגראס – אי הרשעה!   העבירה: סחר בסם (קנביס – ריבוי עבירות). הנסיבות: קטין אשר השתמש בקנביס ומכר לחבריו פעמים רבות. תוצאה: תיקון כתב האישום, סיום ההליך ללא הרשעה.

עבירות אלימות

אלימות כלפי האשה – אי הרשעה העבירה: תקיפת בת זוג. נסיבות: כנגד הלקוח הוגש כתב אישום בגין תקיפה של רעייתו במספר הזדמנויות. תוצאה: תיקון של כתב האישום, אי הרשעה. כנגד

עבירות מין

 עבירות מין א' הוא בחור צעיר, נבון ומוכשר שעבר מסלול מוכר של לימודים, שירות צבאי מלא ורכישת השכלה גבוהה. לא' אין כל עבר פלילי, הוא ומשפחתו נורמטיביים לחלוטין. א' סובל

עבירות מוסר

סרסרות לזנות העבירה: החזקת סם לשימוש עצמי, סרסרות לזנות, סיוע לניהול מקום לשם זנות. נסיבות: כנגד בחורה צעירה אשר השתתפה בתכנית ריאליטי והתפרסמה, הוגש כתב אישום בגין העבירות הנ"ל. תוצאה:

עבירות תעבורה

ממאסר בפועל לעבודות שירות העבירה: נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח בתוקף. נסיבות: הלקוח הינו עובד זר, אשר נהג ברכב של חברו ללא רישיון כשהוא

שינוי עילת סגירת תיק

שינוי עילת סגירה – מעשה מגונה בקטינה העבירה: מעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14. נסיבות: מחדלי חקירה בעבודה המשטרתית, אמה של המתלוננת סותרת את עצמה, הלקוח ללא עבר פלילי. תוצאה:

אסירים

שחרור מוקדם שני ברציפות! העבירה: סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, הטרדת עד. נסיבות: מדובר במאסר שני, כאשר גם במאסר הראשון שוחרר שחרור מוקדם. תוצאה: שוחרר שחרור מוקדם. את ר'